DERSLER

Ses Mühendisliği
Ünite 1: Sanat Felsefesi

Bu ünitenin amacı; popüler kültürü ve popüler kültürün içeriğini oluşturan öğelere bir giriş yapmaktır. Kabul görmüş, çeşitli profesyonel işler üzerinde yapılan bu çalışma, öğrencinin ünite boyunca edindiği bilgi ve tecrübesini kendi proje ve prodüksiyonlarına aktarmasını hedeflemektedir. Bu ünite öğrencinin daha ileride yapacağı projeler de; analiz, kritize etme, yaratım yeteneklerini geliştirir.

Ünite 2: Kritik Müzik Dinleme

Bu ünitenin amacı; öğrenciye değişen ve gelişen sektör içerisinde bir performans sanatçısının, prodüktörün ya da mühendisin ihtiyaç duyacağı kritik dinleme yetisini kazandırmaktır.

Ünite 3: Müzik Sektörü Ve Girişimcilik

Bu ünite, müzik endüstrisi içerisindeki yapılanmayı, sektör içerisindeki para akışını ve bireysel girişimcinin rolünü incelemektedir. Bireysel girişimcilerden, çok uluslu şirketlere kadar endüstri içerisindeki organizasyonların özellikleri incelenir. En önemlisi, bireysel girişimcilerin, sektör için gerekli olan kreatif ve ilgi çekici çalışmalar yaratma yetilerini nasıl geliştirmeleri gerektiğini kapsamaktadır.

Ünite 4: Müzik, Güvenlik Kanun Ve Kuralları

Bu ünite müzik sektörü içerisindeki yasal zorunluluklar, sağlık kuralları ve kişinin günlük çalışması sırasında dikkat etmesi gereken güvenlik kuralları ile ilgilidir. Müzik sektörü ile bağlantılı olarak; elektrik, ses şiddet seviyeleri, fiziksel güvenlik gibi konuları içerir.

Ünite 6: Proje Realizasyonu

Bu ünite performans sanatları ile ilgili profesyonel bir çalışma için gerekli olan niteliklerle ve bir ürünün profesyonel üretimi için gerekli becerileri kazandırmakla ilgilidir. Proje içerisindeki bireysel roller ve sorumluluklar incelenir.

Ünite 9: Akustik

Bu ünite müzik enstrümanları, müzik sistemleri ve müziğin yapıldığı, kaydedildiği ve performans olarak sunulduğu mekanlarla ilgili olarak temel akustik bilgileri öğrenciye aktarır. Basit duyum psikolojisi ve sesin algılanışı/psiko-algı da ünitenin konuları içerisindedir.

Ünite 13: Audio Mastering Ve Üretimi

Bu ünitenin içeriğini ;mastering mühendislerinin ve mastering stüdyolarının sektör içerisindeki görevleri oluşturur. Öğrenciye mastering için gerekli olan kritik dinlemenin nasıl yapılması gerektiği, nasıl problem tespiti yapması ve çözüm üretmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterilir. Kayıt sürecinin son aşaması olan masteringin kreatif ve düzeltici faydaları hakkında öğrenci eğitilir.

Ünite 14: Audio Post Prodüksiyonu

Bu ünite audio post-prodüksiyon stüdyolarının işlevini kapsar. Sesin film, televizyon, reklam, animasyon ve diğer medyalarda kullanımı hakkında öğrenci uygulamalı olarak eğitilir.

Ünite 15: Audio Kayıt

Bu ünitenin amacı audio kayıt süreci ve teknikleri konusunda öğrenciyi eğitmektir. Ayrıca geleneksel yöntemlerin ve gelişen teknolojinin müzik prodüksiyonuna katkıları da bu ünitenin içeriğidir.

Ünite 25: Konser Sistemleri

Bu ünite teknolojinin bir müzikal performans içerisine nasıl uygun ve kreatif biçimde entegre edilebileceğini kapsamaktadır. Performans etkinlikleri sırasında kullanılan donanım ve yazılımları inceler.

Şuan Buradasınız Ana Sayfa