DERSLER

Radyo Tv Sinema
DERS PROGRAMI / MÜFREDAT

Ünite 1 Sanat Sosyolojisi:
Sanat Tarihi ünitesi Greko-Roman dönemden 20. yy'a kadar olan önemli sanat eserlerini,onları üreten çağlar ve medeniyetlerin entellektüel arka planı bağlamında inceleyerek öğrencilere tanıtır.

Ünite2 Medya Endüstrisi:Bu ünitenin amacı; öğrencilerin medya endüstrilerini anlayıp bu konudaki bilgilerini daha da geliştirmelerine yardımcı olmaktır.Ünite öğrencileri medya sahiplerinin işle ilgili davranışlarını araştırıp değerlendirmeyi, medya organizasyonlarının içinde çalıştığı ekonomik, ideolojik ahlaksal ve düzenleyici kontrol edici bağlamları inceleyip değerlendirmeyi, teknolojinin medya endüstrisi üzerindeki bugüne kadar olmuş ve gelecekte olacak olan etkileri incelemeyi ve değerlendirmeyi öğrenmeye angaje etmektedir. Bu çekirdek üniteyi üstlenen öğrenciler seçtikleri doğrultuda çalışmalarının odağı olarak belirli bir medya endüstrisi sektörü üzerinde seçmek isteyeceklerdir.

Ünite 3 Araştırma Teknikleri:
Bu ünite, belgesel senaryoları ve iyi planlanıp donatılmış tiyatro eserleri gibi performans projelerini geliştirip destekleyebilecek geniş bir aralıktaki araştırma tekniklerini öğretmektedir. Öğrencilerin akademik düzeydeki araştırma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ve kendilerinin daha da ilerletmeyi düşünebilecekleri bağımsız çalışmalarını tamamlamalarını kolaylaştıracaktır. Bu ünite ayrıca öğrencilerin yazılı, grafiksel ve sunumsal becerilerini de geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ünite 4 Medya Projesi:
Görsel Algılama, göz ve ışık ile yapılan algılama eyleminden kaynaklanmaktadır ve canlıların geliştirdiği en etkili algılama metotlarından biridir. Biyolojik bilgilerin psikolojik yaklaşımla harmanlandığı ünitede öğrenci sunduğu tasarımın veya ürünün kitleye nasıl ulaştığı ve kitlede nasıl bir izlenim bıraktığı temel bilgisini edinir.

Ünite 5 Prodüksiyon Yönetimi:
Bu ünite öğrencilere yapım yönetim konusundaki bilgilerini gösterme fırsatı vermektedir. Öğrenciler bir yapımı, yapım planlama, kaynak yönetimi ve insan yönetimi becerilerini kullanarak planlayıp yöneteceklerdir. Öğrenciler bir yapımı tamamlamak için yapım zaman çizelgesi, bütçe ve lojistik bilgi oluşturacaklardır.

Ünite 8 Pratik Uygulamalar:
Ünitenin amacı faydalı prodüksiyon tekniklerini tanıtmaktır. Öğrencilere, ses ve görüntü kayıtları alabilmelerini sağlayacak çeşitli teknikler ve teknolojiler anlatılacaktır. Ayrıca bitmiş görsel eserler üretmelerini sağlayacak olan edit tekniklerini de görecekler. Bu ünite öğrenciye diğer ünitelerde ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve yeteneği sağlayacaktır.

Ünite 9 Kariyer Gelişimi:
Bu ünite, öğrencinin medya endüstrisindeki kariyer gelişiminin farkına varmasını sağlayacak ve geliştirecektir. Öğrenciler endüstrinin yapısını ve iş edinme şartlarını inceleyecek, iş bulabilecekleri yolları belirleyecekler. Ayrıca da kendilerini geliştirmek için gerekli kaynakları ve materyalleri hazırlayarak gerekli plan yapma becerisini öğrencilere öğretmeyi amaçlamıştır.

Ünite 25 Film İçin Ses Tasarımı: Görüntüye 3.boyut kazandıran ses mesajlarını oluşturma aşamalarını öğretir. Lokasyon Kayıt, Foley, FX Tasarımı, Ses Tasarımı ve Audio Post Prodüksiyon uygulamaları sektörde seni diğerlerden ayıracak temelleri hazırlayacaktır.

Ünit 27 Kurgu Teknikleri:
Bu ünitenin amacı estetik kurgu konseptlerini ve bir hikaye anlatıcısı olarak kurgucunun rolünü anlatır. Öğrenciler ayrıca, diyalog kurgusu, sahne geçişleri, zaman ve mekan algısı, tempo, ses efektleri, görsel efektler ve müzikle kurgu gibi pek çok post- prodüksiyon kavramını da öğrenir.

Ünite 29 Yönetmenlik: Bu ünite, öğrencilere bir film, televizyon ve video endüstrisinde yönetmen gibi davranma becerisini geliştirecektir. Bir yönetmenin rolü, bir grup film, televizyon ve video ürünü analiz edilerek araştırılacaktır. Değişmez bir şekilde bir grup film, radyo yayını (broadcast) ve işbirliği (corporate) ürünler kesitinde yönetmenin rolü değişecek ve öğrenciler hangisinde bu role uyum sağlayacaklarını geliştireceklerdir. Bu ünite öğrencilere bir film, televizyon ve video endüstrisinde yönetmen gibi davranma becerisini geliştirecektir. Bu ünite uygulamalar yolu ile öğrencilere temel yönetmen rolün becerilerini nasıl ortaya koyacaklarını gösterecektir.

Ünite 30 Reklam Videosu Prodüksiyonu: Bu ünite, promosyonlu video ürünlerinin mesleki uygulamasını ve promosyonlu videoları üretmek için gerekli plan yapma becerisini öğrencilere öğretmeyi amaçlamıştır.

Ünite 35: Film ve TV için Senaryo Yazımı (kurgu) Bu ünite; bir senaryo görevlendirme işleminde öğrencilerin anlamalarını geliştirmeyi ve hareketli görüntüde hayali ürünlerin ihtiyacı olan standart yazıları üretecek yetenek gereksinimlerine yardımcı olmayı amaçlamıştır.

Ünit 46 Kamera ve Işık: Sinematografi esaslarını, kameranın gözüyle görerek, yeni bir gerçeklikle tanışarak deneyimler. Ayrıca temel color correction ve HMI, floresan ve tungsten kaynaklarını kullanarak kamera filtrelemeyi de kapsar.

Ünite 37 Film Çalışmaları: Bu ünite, öğrencilere sinemayı anlayabilecekleri teorik bir çerçeve hazırlar. Sinema ilk günlerinden itibaren teorikleştirilmiştir, bu da oldukça gelişmiş bir görsel anlam teorisine yol açmıştır. Bu ünite aracılığıyla öğrenciler sinematik teoriye yakınlaşacak ve bunu sinema metinlerine uygulayabilecekler. Ayrıca bu anlayışı kendi işlerine de uygulayabilir ve bir yenilik için temel alabilirler.

Ünite 49 İş Tecrübesi: Bu ünite; öğrencilere ilgili medya sektörünün gerçek çalışma ortamlarında kredi kazanma fırsatı sağlar. Öğrencilere öğrendiklerini ve yeteneklerini çalışma ortamında sunabilme imkanı sağlar. Aynı zamanda pratik sektörel uygulamalarla aktarılabil yetenekleri geliştirmelerine olanak verir. Öğrencilerden beklenen gerçek iş ortamına profesyonel düzeyde uyumlanabilir.


Şuan Buradasınız Ana Sayfa