Hakk?m?zda - Galatasaray ?TM

Galatasaray ITM 2005 y?l?nda alayl?larla, akademisyenler aras?ndaki uurumu kapatmak zere Sden Pamir taraf?ndan Beyo?lu'nda kuruldu. Sden Pamir 1993 y?l?nda mzik teknolojileri e?itimlerini Trkiye'ye getiren ilk ki?idir. Lider, nc ve adanm?? bir e?itmen ve profesyoneldir. Bilkent niversitesi, Akademi ?stanbul mzik teknolojileri blm kurucusu ve halen Yeditepe niversitesi grsel ileti?im blmnde e?itmendir.

Galatasaray ITM 2007 y?l?nda, Sound Prodksiyon, Ses mhendisli?i ve Grsel Tasar?m alanlar?nda uluslararas? geerli, mesleki yeterlilik belgeleri veren City&Guilds yetkili e?itim merkezi olmu?, 2010 y?l?nda Meslek e?itimlerinde dnyan?n en byk ve eski akreditasyon kurumlar?ndan City and Guilds'in ard?ndan Edexcel'de, Trkiye de mzik prodksiyon ve medya alanlar?nda mesleki e?itimde standartla?m?? e?itim kurumu Galatasaray ITM'e uluslararas? dzeyde denklik vermi?tir.

?? dnyas?ndaki kalifiye eleman istihdam?na katk?s? konusunda uzman kurulu? Edexcel'in akreditasyonu ile Galatasaray ITM'in media, moving image, sound production,music production ve sound engineering diplomalar? uluslararas? dzeyde HND seviyesine ula?t?. Edexcel i?birli?i uluslar aras? akreditasyon yan? s?ra, ?rencilere e?itimi s?ras?nda yurt d???ndaki karde? okullarla ?renci de?i?imi ve diploma seviyesini niversite dzeyine ykseltme imkan? verir.


Galatasaray ?TM ''Edexcel'' Yetkili E?itim Merkezi


 

Şuan Buradasınız ?tm Kamps Okulumuz Hakk?m?zda