Ses Düzenleri

Ses Düzenleri

Ses Düzenleri 1

Ünite 1: Müzikal Farkındalık

Bu ünitenin amacı; popüler kültürü ve popüler kültürün içeriğini oluşturan öğelere bir giriş yapmaktır. Kabul görmüş, çeşitli profesyonel işler üzerinde yapılan bu çalışma, öğrencinin ünite boyunca edindiği bilgi ve tecrübesini kendi proje ve prodüksiyonlarına aktarmasını hedeflemektedir. Bu ünite öğrencinin daha ileride yapacağı projeleri öğrencinin; analiz, kritize etme, yaratım yeteneklerini geliştirir.

Ünite3:Müzik Sektörü Ve Girişimcilik

Bu ünite; müzik endüstrisi içerisindeki yapılanmayı, sektör içerisindeki para akışını ve bireysel girişimcinin rolünü incelemektedir. Bireysel girişimcilerden, çok uluslu şirketlere kadar endüstri içerisindeki organizasyonların özellikleri incelenir. En önemlisi, bireysel girişimcilerin, sektör için gerekli olan kreatif ve ilgi çekici çalışmalar yaratma yetilerini nasıl geliştirmeleri gerektiğini kapsamaktadır.

Ünite 4: Müzik, Güvenlik Kanun Ve Kuralları

Bu ünite; müzik sektörü içerisindeki yasal zorunluluklar, sağlık kuralları ve kişinin günlük çalışması sırasında dikkat etmesi gereken güvenlik kuralları ile ilgilidir. Müzik sektörü ile bağlantılı olarak; elektrik, ses şiddet seviyeleri, fiziksel güvenlik gibi konuları içerir.

Ünite 6: Proje Realizasyonu

Bu ünite ;performans sanatları ile ilgili profesyonel bir çalışma için gerekli olan niteliklerle ve bir ürünün profesyonel üretimi için gerekli becerileri kazandırmakla ilgilidir. Proje içerisindeki bireysel roller ve sorumluluklar incelenir.

Ünite 25: Live Sistem Uygulamaları

Bu ünitede; öğrenciye konser, tiyatro, konferans gibi canlı ses sistemi kullanılan yerlere, sistemi kurma ve kullanması öğretilir.

Ünite 26: Live Sistem Özellikleri

Çeşitli performanslar için ses sistem dizaynlarını ve özelliklerini kapsayan ünitedir. Değişik tipteki müşteri ihtiyaçları için ses sistemleri tasarımı ve kurulumu öğretilir.

Ünite 36: Performans Teknolojisi

Bu ünite; teknolojinin bir müzikal performans içerisine nasıl uygun ve kreatif biçimde entegre edilebileceğini kapsamaktadır. Performans etkinlikleri sırasında kullanılan donanım ve yazılımları inceler.

Ünite 43: Ses Sistemlerinin Bakımı

Bu ünitede; ses sistemlerinin teknik bakım süreci ve prensipleri öğretilmektedir. Öğrenciler sistem içindeki hataları tespit etmeyi ve bu arızaların giderilmesi için nasıl bir prosedür uygulanması gerektiğini öğrenirler. Test ekipmanları, temel devre diyagramlarının okunması, senkronizasyon sistemleri, time-codelar, network protokolleri bu ünite içerisinde işlenecek konulardan bazılarıdır.

Ses Düzenleri 2

Ünite 1 Müzikal Farkındalık;

Bu ünitenin amacı; popüler kültürü ve popüler kültürün içeriğini oluşturan öğelere bir giriş yapmaktır. Kabul görmüş, çeşitli profesyonel işler üzerinde yapılan bu çalışma, öğrencinin ünite boyunca edindiği bilgi ve tecrübesini kendi proje ve prodüksiyonlarına aktarmasını hedeflemektedir. Bu ünite öğrencinin daha ileride yapacağı projeleri öğrencinin; analiz, kritize etme, yaratım yeteneklerini geliştirir.

Ünite 2: Kritik Müzik Dinleme

Bu ünitenin amacı; öğrenciye değişen ve gelişen sektör içerisinde bir performans sanatçısının, prodüktörün ya da mühendisin ihtiyaç duyacağı kritik dinleme yetisini kazandırmaktır.

Ünite 3 :Müzik Sektörü Ve Girişimcilik

Bu ünite;müzik endüstrisi içerisindeki yapılanmayı, sektör içerisindeki para akışını ve bireysel girişimcinin rolünü incelemektedir. Bireysel girişimcilerden, çok uluslu şirketlere kadar endüstri içerisindeki organizasyonların özellikleri incelenir. En önemlisi, bireysel girişimcilerin, sektör için gerekli olan kreatif ve ilgi çekici çalışmalar yaratma yetilerini nasıl geliştirmeleri gerektiğini kapsamaktadır.

Ünite 4 :Müzik İşletmeciliği

Bu ünite ;müzik sektörü içerisinde ki yasal zorunluluklar, sağlık kuralları ve kişinin günlük çalışması sırasında dikkat etmesi gereken güvenlik kuralları ile ilgilidir. Müzik sektörü ile bağlantılı olarak; elektrik, ses şiddet seviyeleri, fiziksel güvenlik gibi konuları içerir.

Ünite 6 :Proje Realizasyonu

Bu ünite; performans sanatları ile ilgili profesyonel bir çalışma için gerekli olan niteliklerle ve bir ürünün profesyonel üretimi için gerekli becerileri kazandırmakla ilgilidir. Proje içerisindeki bireysel roller ve sorumluluklar incelenir.

Ünite 13: Audio Mastering Ve Üretimi

Bu ünitenin içeriğini mastering mühendislerinin ve mastering stüdyolarının sektör içerisindeki görevleri oluşturur. Öğrenciye mastering için gerekli olan kritik dinlemenin nasıl yapılması gerektiği, nasıl problem tespiti yapması ve çözüm üretmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterilir. Kayıt sürecinin son aşaması olan masteringin kreatif ve düzeltici faydaları hakkında öğrenci eğitilir.

Ünite 38: Prodüksiyon Analizi

Başarılı kabul edilen kayıtların dinlenmesi ve bunları başarılı yapan müzikal ve teknik faktörlerin incelenmesi bu ünitenin içeriğini oluşturur.

Ünite 45: Stüdyo Teknik Yönetimi

Bu ünitede; ses sistemlerinin teknik bakım süreci ve prensipleri öğretilmektedir. Öğrenciler sistem içindeki arızaları tespit etmeyi ve bu arızaların giderilmesi için nasıl bir prosedür uygulanması gerektiğini öğrenirler. Test ekipmanları ile çalışırlar, temel devre diyagramlarını okumayı, senkronizasyon sistemlerini, time-codeları, network protokolleri bu ünite içerisinde işlenir.

Ünite 46 Stüdyo Prodüksiyonu

Bu ünitenin amacı; çok kanallı kayıt stüdyolarında kullanılan müzik prodüksiyon sürecinin çevre, prosedürler, ekipmanlar ve kullanılan tekniklerin analizinin yapılmasıdır. Profesyonel standartlarda bir proje hazırlamak için gerekli müzikal ve teknik gereksinimler hakkında öğrenci eğitilir. Stüdyo, ses kaydı oluşturmak amacıyla kurulur. Bu kuruluşta soundu ve alanı doğru algılamak için bazı temel kurallar vardır. Kontrol odasının şeklinden, dekorasyonuna kadar her şey içeride yapımı süren müzik türüne ve prodüksiyon ekibinin rahatına hizmet eder. Konfor, ekonomi ve ihtiyaçların tanımını öğrenen öğrenci profesyonel hayatında takip edeceği standartlar hakkında deneyim kazanır.


Şuan Buradasınız Programlarımız Sertifikalı Programlar Ses Düzenleri