Armoni ve Aranje Teknikleri

Armoni ve Aranje

Ünite 1: Müzikal Farkındalık

Bu ünitenin amacı; popüler kültürü ve popüler kültürün içeriğini oluşturan öğelere bir giriş yapmaktır. Kabul görmüş, çeşitli profesyonel işler üzerinde yapılan bu çalışma, öğrencinin ünite boyunca edindiği bilgi ve tecrübesini kendi proje ve prodüksiyonlarına aktarmasını hedeflemektedir. Bu ünite öğrencinin daha ileride yapacağı projeleri; analiz, kritize etme, yaratım yeteneklerini geliştirir.

Ünite 3: Müzik Sektörü Ve Girişimcilik

Bu ünite; müzik endüstrisi içerisindeki yapılanmayı, sektör içerisindeki para akşını ve bireysel girişimcinin rolünü incelemektedir. Bireysel girişimcilerden, çok uluslu şirketlere kadar endüstri içerisindeki organizasyonların özellikleri incelenir. En önemlisi, bireysel girişimcilerin, sektör için gerekli olan kreatif ve ilgi çekici çalışmalar yaratma yetilerini nasıl geliştirmeleri gerektiğini kapsamaktadır.

Ünite 4: Müzik, Güvenlik Kanun Ve Kuralları

Bu ünite müzik sektörü içerisindeki yasal zorunluluklar, sağlık kuralları ve kişinin günlük çalışması sırasında dikkat etmesi gereken güvenlik kuralları ile ilgilidir. Müzik sektörü ile bağlantılı olarak; elektrik, ses şiddet seviyeleri, fiziksel güvenlik gibi konuları içerir.

Ünite 6: Proje Realizasyonu

Bu ünite performans sanatları ile ilgili profesyonel bir çalışma için gerekli olan niteliklerle ve bir ürünün profesyonel üretimi için gerekli becerileri kazandırmakla ilgilidir. Proje içerisindeki bireysel roller ve sorumluluklar incelenir.

Ünite 44: Sound Yaratımı Ve Manipülasyonu

Bu ünite çağdaş müzik prodüksiyonları için sound yaratım yöntemleri ve tekniklerini kapsamaktadır. Mevcut teknolojiyi manipüle etme ve gelişmekte olan yeni teknolojinin de takip edilmesi ve bunlarla yapılabileceklerin öğrenci tarafından algılanılmasının sağlanması dersin konuları içerisindedir.

Ünite 18: Bilgisayarla Müzik Prodüksiyonu

Bu ünitenin içeriğini, müzikal yaratım süreci içerisinde bilgisayar ve ilişkili cihazların rolü ve kullanımı oluşturur. Çeşitli donanım ve yazılımların prodüksiyon sürecine katkılarını inceler. Eğitim tüm müzik türlerini takip eden müzisyenlerin kendi çalışmalarını geliştirmelerine imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Müziğe teknolojik pencereden bakarak, ürünü alıcısı belli bir türe veya sektöre sunulabilecek sound yapısına ulaştırmayı hedefler. Bir fikirden başlayıp bir bütün prodüksiyon haline ulaşıncaya kadar olan proje sürecine kılavuzluk ederek öğrenciyi müzik piyasasında güçlü kılar.

Ünite 17: Film Ve Televizyon İçin Beste

Bu ünitenin amacı; değişik medya ortamları için (özellikle film ve televizyon) bir müzikal kompozisyon yaratmak için gerekli geleneksel ve güncel bilginin öğrenci tarafından anlaşılmasını sağlamaktır. Değişik medya ortamları için kompozisyon ve senkronizasyonun nasıl yapıldığını ve sinema ve broadcast endüstrisi için prodüksiyon sürecini ve bu süreç içerisinde müzik bestecisinin rolünü inceler.

Ünite 21: Armoni Ve Aranje

Bu ünitenin amacı ;öğrenciye belli enstrüman grupları için basit düzenlemeler yapmayı öğretmektir.

Ünite 24: Klavye

Bu ünite uygulamalı olarak öğrenciye basit biçimde klavye çalabilmeyi ve bu konu ile iilgili temel bilgileri öğretir.


Şuan Buradasınız Programlarımız Sertifikalı Programlar Armoni Aranje Teknikleri