Müzik Prodüksiyonu

Müzik prodüksiyon eğitimi, ses mühendisliğinin gerektirdiği teknik bilgi ve yeteneği kazandırırken, bir müzik fikrinin, profesyonel koşullarda yayınlanıncaya kadar hangi aşamalardan geçtiğini inceleyerek, katılımcılara müzik endüstrisinde kullanabileceği teknik ve estetik yetenekler kazandırır.


Profesyonel şekilde müzik yarat!
İçindeki sanatçıyı dışa çıkar!
En yeni trendlerden haberin olsun!

BU PROGRAMA DAHİL OLAN ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLACAĞI UZMANLIKLAR

MÜZİK PRODÜKTÖRÜ

Bir müzik fikrinin akla düştüğü andan satışa sunulduğu ana kadar, eserin dış pazara sunulabilmesi için teknik ve yaratıcı bilgi ve düşüncelerini artistin ve performansın doğru piyasayı bulmasını sağlayacak şekilde uygular ve performansı artistin özelliklerini yansıtır hale getirir.

KAYIT PRODÜKTÖRÜ

Prodüksiyon planı yapılmış bir albümün stüdyo kayıt aşamasını, gözlemlemek, planlamak, yönetmek ve planı aslına uygun tamamlamak görevlerini yerine getirir.

SES TASARIMI

Önceden kaydedilmiş sesleri temin ederek, özelleştirip manipüle ederek, film, tiyatro, konser performansı, müzik kaydı, bilgisayar ve oyun sektörlerinde ortama bir alan ve derinlik kazandırma tasarımı yapar.

MİX MÜHENDİSİ

Ön kayıtlı ses kanallarının, volüm, frekans, pan pozisyonları ve efekt karışımlarını dengeleyerek, çok kanallı enstrüman ve vokal kayıtlarını son şekline hazırlar.

FOLEY KAYIT ARTİSTİ/EDİTOR

Canlı kayıtların yapılabildiği yaratıcı bir stüdyoda çeşitli aksesuarlar kullanarak film için ses efektleri yaratır.

PERFORMANS MÜHENDİSİ

Ses, ışık, sahne, truss gibi show dünyasının gerektirdiği teknik donanımların tamamına hakim olarak, gösterinin görsel, işitsel tasarım ve performansın sürekliliğini sağlar.

DİJİTAL AUDİO OPERATORÜ/POST PRODÜKSİYON

Kayıt, editleme, mix, master hazırlama, foley simülasyonu, diyalog, ses tasarımı, ses efekt, dublaj, oyun ses tasarımı, film ses tasarımı, müzik ses tasarımı işlemlerini, dijital audio workstiation (DAW) üzerinde yürütülecek işlemleri uygulamaktan sorumludur.

MASTER HAZIRLAMA MÜHENDİSİ

Ön kayıtlı dijital veya analog audio materyalleri, mono, stereo, çok kanallı halden CD veya plak gibi satışa sunulabilir hale getirir.

BU PROGRAMA DAHİL OLAN ÖĞRENCİLERİN ALACAĞI DERSLER

Ses Fiziği ve Akustik

Performans alanlarının akustik özelliklerini mercek altına alarak, temel ses bilimini, öğrencilerin kendi müzikal uygulamalarında keşfetmelerini sağlayan ders, Mimar Sinan’ın dev eseri Süleymaniye Camii gibi akustik anlayışına yön vermiş eserlerin akustik özellikleri üzerinden işlenecektir.

Konser Sistemleri

Teknolojinin bir müzikal performans içerisine nasıl uygun ve kreatif biçimde entegre edilebileceğini ve performans etkinlikleri sırasında kullanılan teknik donanım ve yazılımlarını inceleyerek ışık, sahne, truss, ses tasarım teknikleriden show akışına kadar karar verebilen teknik sorumlular yetiştirmeyi amaçlayan bu ders, uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Dijital Audio

Digital Audio Workstation (DAW) arayüzü, özellikleri ve dijital ses ayarlarını bilecek, ses kaydı, sanal enstrümanlar, MIDI yazımı gibi konuları uygulayarak öğreneceksiniz.

Bilgisayarlı Müzik Prodüksiyonu

Günümüzde müzik prodüksiyonunun modern bilgisayarlara girmesi ile müzik programları ve cihazlarını ses sentezleme – işlemleme konularında etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmek gerekir. Bunları kullanarak kompozisyon ve aranje teknikleri uygulanacaktır.

Stüdyo Kayıt Mühendisliği

Pratik ve teorik olan stüdyo kayıt bilgilerinin gelişimini, ekipman ve kayıt seansının efektif planlaması ile ses kalitesini etkileyen faktörleri ve bir stüdyoda nasıl kayıt alınacağını öğreneceksiniz.

Işık Tasarımı

Konserler, tiyatrolar ve diğer birçok yerde karşımıza çıkan, gösteriyi veya mekânı daha güzel algılamamıza yarayan sahne ışık teknolojilerini, bunların kontrol programlarını ve yönetmek için kullanılan ışık masalarını uygulamalı olarak öğreneceksiniz.

Kritik Müzik Dinleme

Değişen ve gelişen sektör içerisinde bir performans sanatçısının, prodüktörün ya da mühendisin ihtiyaç duyacağı kritik dinleme yetisini kazandırmayı amaçlayan bu ders, sosyolojik gelişimlerin müziğe olan etkilerini, tarihsel ve teknolojik mercek altına alır.

Foley

Film için gerçekçi ses efektleri yaratacağımız Foley dersimizde, reklamlarda gördüğümüz dondurma ısırma sesinin aslında havuçtan yapıldığını ve daha nicesini kendiniz tasarlamayı, kaydetmeyi ve üzerine uygulanması gereken efektleri öğreneceksiniz.

Sentezleme Teknikleri

Synthesizer ile ses tasarlamayı, synthesizer türlerini, farklarını ve üzerindeki ayarları öğreneceksiniz. Endüstri standardı synthesizer pluginlerini kullanmayı öğrenip, ister satın aldığınız, ister ücretsiz indirdiğiniz synthesizer pluginleri üzerinden kendinize bir ses tasarlayacak ve bununla müzik yapacaksınız.

Film ve Tv için Kompozisyon

Değişik medyalar için (film ve televizyon vb.) müzikal bir kompozisyon yaratmanın geleneksel ve güncel gereksinimlerini, kompozisyon ve senkronizasyonu, sinema ile yayın endüstrisi için prodüksiyon süreci ve bu süreç içerisinde bestecinin rolünü öğreneceksiniz.

Post Prodüksiyon

Çeşitli ortamlar için ses ve görüntü kombinasyon becerilerini, post prodüksiyon, kayıt ve düzenleme tekniklerini ünite süresince uygulamalı olarak geliştireceksiniz.

Müzik Prodüksiyonu

Profesyonel standartlarda bir albüm prodüksiyonu oluşturmak için gerekli tekniği, pratik bilgi ile harmanlayarak, klasik türler, ara türler ve stillerin genel kuralları eşliğinde canlı bir albüm prodüksiyonu oluşturuyoruz. Müzik sektöründeki boşlukla, sanatçının kapsayabileceği türler ve parçaların dönüştürülebilme kapasitelerini inceleyip, satış rakamlarına etki edecek planlamayı hayata geçiriyoruz.

BTEC Programı Kapsamında Alacağınız Ekstra Dersler

Proje Planlama ve Hazırlık

Öğrencilerin yaratıcı sanatlarda iş geliştirebilmesi için temel ve hazırlayıcı fikirleri pratik bir çerçevede işlemesini sağlayacak olan bu ders gerçekleştirilmiş projeler esas tutularak işlenecektir.

Araştırma Teknikleri

Bu ünite ile bir performans projesinin hazırlanması için gerekli olan akademik araştırmanın nasıl yapılması ve tamamlanması gerektiğini öğreneceksiniz.

Müzik Sosyolojisi

Geçmişten günümüze popüler ve salt müzik kültürlerinin gelişimi, müzisyenlerin içinde bulunduğu kültürel ortamlarla etkileşimleri ile çapraz kültürel bağlamda müziğin küreselleşmesinin etkilerini anlayabilmeyi amaçladığımız bu ders içeriği, popüler müziğin birçok dalında olay yaratmış yazı ve kitaplar da incelenerek sürdürülecektir.