UZMANLIKLAR

Ses Mhendisli?i

Dijital Audio Operatr (Digital Audio Engineer) : Digital audio teorileri ve genel digital kay?t teknolojileri iin digital audio konfigrasyonlar?, digital audio felsefesi, sistem kontrol parametreleri ve uygulamalar?n? geli?tirir.

Konser Sistem Operatr (Live Sound Engineer) : Canl? performans iin sound, ???k ve ses sistemleri asma aparatlar?n?n teknik detaylar?n? yneterek sesi; dinleyiciye, mzisyene, yay?na ve kay?da ,dengeli ve planland??? gibi ula?t?r?r. Sa?l?k ve gvenlik kurallar?, cihaz yerle?tirme ve montaj?, line array asma tasar?m?, ses seviyeleri ve alg?, elektrik retim kaynaklar?, kablolama, topraklama sistemleri, a?r? cihazlar?, komnikasyon sistemleri, yang?n ve yang?n alarm sistemleri konular? ierisindedir.

Kay?t Operatr (Record Engineer ): Program, kay?t, edit ve mix tekniklerini kullanarak, zel soundlar geli?tirir. Kay?t cihaz konfigrasyonlar?, kay?t ve mix teknikleri, sinyal ak???, konsol parametreleri, zel kay?t teorileri, alternatif mikrofon teknikleri konular?na hakimdir, prodksiyon stdyolar?n?n gerek ortam?na haz?rlar. Enstrman yap?s? ve mikrofon uyumu, klasik mzik,rock, rap, pop orkestra dzenleri, etnik mzik kay?t teknikleri sorumluluk alanlar?d?r.

Protools Operatr (Protools Operator): Protools ve TDM sistemlerini kay?t, mix, editleme uygulamalar? iin yetkin kullanabilen operatrdr.

Stdyo Yneticisi (Studio Manager): Stdyonun teknik ekip ve donan?m?n?n gncel, bak?ml?, i?ler duruma getirilmesi ve kiralanarak sreklili?ini sa?layan sorumludur.

Prodksiyon Asistan? (Production Assistant): Prodksiyonun e?itli a?amalar?ndan sorumlu olup, bteleme gibi spesifik gerekleri yerine getiren ki?idir.

Midi Programc?s? (Midi Programmer): Mzikal enstrumanlar aras?nda midi sinyali ile senkron sa?layarak, ???k, ses sistemleri ve hatta bazen mekanik kesme makineleri dahil programa uygun davranmas?n? sa?lar.

Diyalog Editr (Dialogue Editor): Film ve televizyon prodksiyonu iin diyaloglar? ;ayarlar, senkronlar ve editler. Genellikle Sette kay?t edilmi? sesleri kullan?r.

Makina Operatr (Machine Room Operator) : Kay?t yapacak makine ve ekipmanlar? kullan?r. Spor ve haber programlar? iin seslerin kay?t, senkron, mix ve geri retim a?amalar?n? dzenler. Spor alanlar?, tiyatrolar ve video prodksiyonlar? iin ses efektleri makinelerini kullan?r.

Teyp Operatr (Tape Operator): n kay?tl? band?n kesme, silme, kay?da haz?rlama, ekleme i?lemlerini uygular.


Şuan Buradasınız Ana Sayfa