UZMANLIKLAR

Visual Arts
Foto?raf?: Latincede ???kla yazmak anlam?na gelir, kamera yard?m?yla hassas bir yzey zerine kaydederek grnt olu?turma i?idir.

Grafik Tasar?mc?: Bir mesaj? grsel yolla hedef kitleye ula?t?rmak amac?yla logo, afi?, billboard, bas?n ilan?, ambalaj, kitap, dergi, tan?t?m filmleri, izgi film gibi tasar?mlar? yaz?l? ve grsel elemanlarla sanatsal ltler iinde tasarlayan ki?idir.

Web Tasar?mc?s?: Web grafik tasar?mc?s?, tasar?m aralar? ve grafik programlar?n? iyi derecede kullanabilen, html ve css bilgisine sahip e?itli flash uygulamalar iin layout olu?turabilen ve uygulamada gereken grafik deste?i verebilen teknik ki?idir.

Metin Yazar?: Seyirciyi filme ba?l? tutan en nemli unsur olan senaryonun, ham fikir halindeki ykden ba?layarak ak?c? bir film haline gelene kadar geti?i a?amalar? uygular.

Kamera Asistan? & I??k?: ekimden nce ve sonra kullan?lan malzemeleri haz?rlar, temizler, bak?m?n? yapar ve ekim s?ras?nda kameramana yard?m eder. Platolarda ???k sistemlerini kurma ve kontrol ederek ???kland?rma yapma bilgi ve becerisine sahiptir.

Şuan Buradasınız Ana Sayfa