VJ Workshop & Live Video Mixing

1. Hafta:

Video-Art Ve VJ'lik tarihine genel bir bak??. Dnyadan e?itli video sanat?lar?n?n i?lerinin incelenmesi.

2. Hafta:

Ses ve grnt ili?kisi, Ses tabanl? video kontrol.

3.Hafta:

Hareketli grafiklerin yarat?lmas?nda kullan?lan programlara genel bir bak??,Bir loop nas?l haz?rlan?r ? (VDMX,Quartz Composer, After Effects)

4.Hafta:

Live video mixing iin kullan?lan ekipmanlar (Video mixer, Midi Controller, Canl? kamera kullan?m?)

5.Hafta:

VJ'lik ve di?er sanat disiplinleri aras?ndaki ili?ki. (Sinema,mimari ve plastik sanatlardan rnekler,video mapping)

6.Hafta:

Kat?l?mc?lar?n kendi video mixlerini haz?rlamalar?.

6 hafta srecek olan workshopta VJ'lik mesle?inin tarihesi, gerekli programlar?n ve ekipmanlar?n kullan?m?, ses - grnt ili?kisinin incelenmesi ve video mapping konular? incelenecektir...Kurs sonunda kat?l?mc?lar kendi Live Video Mixlerini haz?rlayacaklard?r. Workshop haftada 4 saatten toplam 24 saat olacakt?r.


Şuan Buradasınız Programlar?m?z Ki?isel Geli?im Programlar? VJ Workshop & Live Video Mixing