Music Production - Müzik Prodüksiyon

Müzik Produksiyon
Muzik Prodüksiyon
Muzik Prodüksiyon
Muzik Prodüksiyon

BTEC Level 5 HND Diploma 240+ (QFC)
Music Production
(2 Y?l - Haftada 20 saat teknik 24 saat pratik e?itim)

Müzik Prodüksiyonu program?nda bir müzik fikrinin, profesyonel ko?ullarda haz?rlanm?? performansta yer al?ncaya kadar hangi a?amalardan geçti?ini inceleyecek, müzik endüstrisinde kullanabilece?in teknik ve estetik yetenekleri edineceksin.

HND diplomal? e?itim program?n?n birinci y?l?nda ses mühendisli?i mesle?inin gerektirdi?i teknik bilgi ve becerilerle donat?l?rken, ikinci y?l?nda a??rl?kl? olarak aranje, kay?t, mix, mastering, sound tasar?m?, müzik üretimi ve prodüksiyon teknikleri alanlar?nda reklam, pop, rock, etnik, elektronik, klasik, jazz türlerine odakl?, üretimin teknik ve tasar?m, tüm yönlerine hakim olaca??n yetenekleri kazanacaks?n.


Şuan Buradasınız ?tm Kampüs Music Production - Müzik Prodüksiyon