Sound Engineering - Ses Mühendisli?i

Ses Mühendisli?i
Ses Mühendisli?i
Ses Mühendisli?i
Ses Mühendisli?i

BTEC Level 4 HNC Diploma 120+ (QFC)
Sound Engineering
(1 Y?l - Haftada 20 saat teorik 24 saat pratik)

SOUND ENGINEERING HNC DERECEL? PROGRAM

Ses mühendisli?i bölümünde müzisyenlerle stüdyomuzda özel mikrofonlama tekniklerini ö?renecek, dijital audio laboratuvarlar?m?zda sound üretecek, film ve televizyon projelerinde çal???rken edit yapma becerini geli?tireceksin, video ve oyunlar?n?n efektlerini mikslerken ekran?n arkas?na geçecek, stüdyo projelerinde çal???rken analog ve dijital sistemleri kullanmakta becerikli hale gelecek, sektörün farkl? çehrelerini tan?ma f?rsat? elde ederken, e?itimin sana sa?lad??? olanaklar sayesinde ellerinin kontrol edebilece?i becerileri geli?tireceksin.

Proje ya da ödevin ne olursa olsun, bir arkada? grubu, e?itmeler ve sound tutkunu payla?t???n sektör profesyonelleriyle çal??acaks?n. Ses Mühendisli?i HNC dereceli e?itim program?nda, e?itimin s?ras?nda ö?rendiklerini profesyonel stüdyo ortam?nda uygulama f?rsat? bulacak ses mühendisli?i dünyas?nda kariyere ba?lamak için ihtiyac?n olan deneyimleri kazanacaks?n.
BTEC Level 4 HNC Diploma 120+ (QCF)
Bu kategorideki diğerleri: Music Production - Müzik Prodüksiyon »

Şuan Buradasınız Sound Engineering