DERSLER

Music Production

Ünite 1: Sanat Felsefesi:
Bu Ünitenin Amacı; Popüler Kültürü  Ve Popüler Kültürün Içeriğini Oluşturan Öğelere Bir Giriş Yapmaktır.  Kabul Görmüş, Çeşitli Profesyonel Işler Üzerinde Yapılan Bu Çalışma, Öğencinin Ünite Boyunca Edindiği Bilgi Ve Tecrübesini Kendi Proje Ve Prodüksiyonlarına Aktarmasını Hedeflemektedir. Bu Ünite Öğrencinin Daha Ileride Yapacağı Projeleri Öğrencinin; Analiz, Kritize Etme, Yaratım Yeteneklerini Geliştirir.

Ünite 2: Kritik Müzik Dinleme
Bu Ünitenin Amacı Öğrenciye Değişen Ve Gelişen Sektör Içerisinde Bir Performans Sanatçısının, Prodüktörün Ya Da Mühendisin Ihtiyaç Duyacağı Kritik Dinleme Yetisini Kazandırmaktır.

Ünite 3: Müzik Sektörü Ve Girişimcilik
Bu Ünite, Müzik Endüstirisi Içerisindeki Yapılanmayı, Sektör Içerisindeki Para Akşını Ve Bireysel Girişimcinin Rolünü Incelemektedir. Bireysel Girişimcilerden, Çok Uluslu Şirketlere Kadar Endüstri Içerisindeki Organizasyonların Özellikleri Incelenir. En Önemlisi, Bireysel Girişimcilerin, Sektör Için Gerekli Olan Kreatif Ve Ilgi Çekici Çalışmalar Yaratma Yetilerini Nasıl Geliştirmeleri Gerektiğini Kapsamaktadır.

Ünite 4: Müzik, Güvenlik, Kanun Ve Kuralları
Bu Ünite Müzik Sektörü Içerisindeki Yasal Zorunluluklar, Sağlık Kuralları Ve Kişinin Günlük Çalışması Sırasında Dikkat Etmesi Gereken Güvenlik Kuralları Ile Ilgilidir. Müzik Sektörü Ile Bağlantılı Olarak; Elektrik, Ses Şiddet Seviyeleri, Fiziksel Güvenlik Gibi Konuları Içerir.

Ünite 5: Müzikal Farkındalık
Bu Ünitenin Amacı; Öğrencinin, Müzik Ve Sound Dizayn Endüstrisi Ile Ilgili Olarak Sound'un Doğası Hakkında Genel Bir Bilgi Birikimi Sağlamasıdır. Bu, Sesin Fiziksel Özelliklerinin Ve Insan Duyumunun Incelenmesi Ile Gerçekleştirilir. Öğrencilerin Dinleme Yetileri Geliştirilirken, Birbirinden Farklı Akustik Ortamları Algılamaları Sağlanır. Öğrenciler Değişik Enstrümanların Akustik Özelliklerini Öğrenirken, Akustik Çevrenin De Bu Özellikleri Nasıl Etkilediğini Öğrenirler.

Ünite 6: Proje Realizasyonu
Bu Ünite Performans Sanatları Ile Ilgili Profesyonel Bir Çalışma Için Gerekli Olan Niteliklerle ve Bir ürünün profesyonel üretimi için gerekli becerileri kazandırmakla ilgilidir. Proje Içerisindeki Bireysel Roller Ve Sorumluluklar Incelenir.

Ünite 7: Araştırma
Bu Ünite Öğrenciye, Bir Performans Projesi Hazırlaması Için Gerekli Olan Araştırmayı Nasıl Yapması Gerektiği Konusu Öğretir. Ayrıca Öğrencinin Akademik Araştırmaların Nasıl Yapılması Gerektiğini Ve Daha Ileride Bizzat Kendisi Tarafından Kullanılacak Olan Bağımsız Çalışmaları Nasıl Tamamlaması Gerektiği De Ünitenin Kapsamı Içerisindedir.

Ünite 9: Akustik
Bu Ünite Müzik Enstrümanları, Müzik Sistemleri Ve Müziğin Yapıldığı, Kaydedildiği Ve Performans Olarak Sunulduğu Mekanlarla Iilgili Olarak Temel Akustik Bilgileri Öğrenciye Aktarır. Basit Duyum Psikolojisi Ve Sesin Algılanışı/Psiko-Algı Da Ünitenin Konuları Içerisindedir.

Ünite 13: Audio Mastering Ve Üretimi
Bu Ünitenin Içeriğini Mastering Mühendislerinin  Ve Mastering Stüdyolarının Sektör Içerisindeki Görevleri Oluşturur. Öğrenciye Mastering Için Gerekli Olan Kritik Dinlemenin Nasıl Yapılması Gerektiği, Nasıl Problem Tespiti Yapması Ve Çözüm Üretmesi Gerektiği Uygulamalı Olarak Gösterilir.  Kayıt Sürecinin Son Aşaması Olan Mastering'ın Kreatif Ve Düzeltici Faydaları Hakkında Öğrenci Eğitilir.

Ünite 14: Audio Post Prodüskiyonu
Bu Ünite Audio Post-Prodüksiyon Stüdyolarının Işlevini Kapsar. Sesin Film, Televizyon, Reklam, Animasyon Ve Diğer Medyalarda Kullanımı Hakkında Öğrenci Uygulamalı Olarak Eğitilir.

Ünite 15: Audio Kayıt
Bu Ünitenin Amacı Audio Kayıt Süreci Ve Teknikleri Konusunda Öğrenciyi Eğitmektir. Ayrıca Geleneksel Yöntemlerin Ve Gelişen Teknolojinin Müzik Prodüksiyonuna Katkıları da bu ünitenin içeriğidir.

Ünite 17: Film Ve Televizyon Için Beste
Bu Ünitenin Amacı Değişik Medya Ortamları Için (Özellikle Film Ve Televizyon) Bir Müzikal Kompozisyon Yaratmak Için Gerekli Geleneksel Ve Güncel Bilginin Öğrenci Tarafından Anlaşılmasını Sağlmaktır. Değişik Medya Ortamları Için Kompozisyon Ve Senkronizasyonun Nasıl Yapıldığını Ve Sinema Ve Broadcast Endüstrisi Için Prodüksiyon Sürecini Ve Bu Süreç Içerisinde Müzik Bestecisinin Rolünü Inceler.

Ünite 18: Bilgisayarla Müzik Prodüksiyonu
Bu Ünitenin Içeriğini, Müzikal Yaratım Süreci Içerisinde Bilgisayar Ve Ilişkili Cihazların Rolü Ve Kullanımı Oluşturur. Çeşitli Donanım Ve Yazılımların Prodüksiyon Sürecine Katkılarını Inceler.

Ünite 25: Performans Teknolojisi
Bu Ünite Teknolojinin Bir Müzikal Performans Içerisine Nasıl Uygun Ve Kreatif Biçimde Entegre Edilebileceğini araştırır. Performans Etkinlikleri Sırasında Kullanılan teknik donanım Ve yazılımları inceler. Işık, sahne, truss, ses tasarım teknikleri show akışına karar verebilen teknik sorumlular yetiştirir.

Ünite 44: Sound Yaratımı Ve Manipülasyonu
Bu Ünite Çağdaş Müzik Prodüksiyonları Için Sound Yaratım Yöntemleri Ve Tekniklerini Kapsamaktadır. Mevcut Teknolojiyi Manipüle Etme Ve Gelişmekte Olan Yeni Teknolojinin De Takip Edilmesi Ve Bunlarla Yapılabileceklerin Öğrenci Tarafından Algılanılmasının Sağlanması Dersin Konuları Içerisindedir.

Ünite 46: Stüdyo Prodüksiyonu
Bu Ünitenin Amacı Çok Kanallı Kayıt Stüdyolarında Kullanılan Müzik Prodüksiyon Sürecinin Çevre, Prosedürler, Ekipmanlar Ve Kullanılan Tekniklerin Analizinin Yapılmasıdır. Profesyonel Standartlarda Bir Proje Hazırlamak Için Gerekli Müzikal Ve Teknik Gereksinimler Hakkında Öğrenci Eğitilir.


Şuan Buradasınız Ana Sayfa