E??T?M MODEL?

radyo tv sinema
E?itim; ?rencilerin bir prodksiyonun tm a?amalar?nda bulunup, kendilerine en uygun rol bulmas?n? hedeflemi?tir. Birden fazla projede; e?itli a?amalarda deneyim kazanan ?renciler, mesleki e?itimlerini tamamlad?klar?nda film ve televizyon endstrisinde i? hayat?na at?lmak iin yeterli donan?ma sahip olurlar.

E?itimin ilk yar?s?nda ekim iin gerekli foto?raf makinesi, kamera, ???k ve ???k ekipmanlar?n?n en etkin biimde kullan?lmas? ve anlaml? bir ekim ortaya konmas? tecrbe edilir. Hikaye olu?turma, senaryoya son ?eklini verme ve storyboard al??malar? ve prodksiyon a?amalar?n?n tan?nmas?yla ba?lar.

?kinci a?ama, bte haz?rlama, ekim planlama ve proje iin en uygun oyuncu, dekor, kostm, makyaj ve prop seim a?amalar?n? ?retir

Son a?ama ise kurgu laboratuvarlar?m?zda ekimi yap?lm?? sinema filmini kesme, dzenleme, diyalog, ses efektleri, mzik kaydedip kurgulama ad?mlar?n?n yan? s?ra grsel efekt ve jenerik eklemeyi kapsar.

Şuan Buradasınız Ana Sayfa