Ersin ALOK

Ersin ALOKErsin ALOK
Edebiyat Fakltesi Psikoloji Blm ile I.I.T.I Akademisi Ticaret ve Gazetecilik Blmlerini bitiren Alok, Mimar Sinan niversitesi Foto?raf Enstits'nn kurulu?unu yapt?. Do?a ile olan ili?kileri, da?c?l?k ve sualt? al??malar?; Trkiye'de Milli Parklar?n kurulmas?nda ilk al??malara olan katk?s? ile kaybolan do?al ya?amdaki hayvan trlerinin foto?rafik al??malar?n?n yapmas?na vesile oldu. al??malar?na a. Foto?raf & Film Stdyosu'nda devam eden Alok, Galatasaray ITMnin Foto?raf Blm kurucusu ve e?itimcisidir. Temel Hseyin Kuru: Galatasaray ITM Radyo&TV blm mezunudur. Yurtii ve yurtd???nda Nil KARA?BRAH?MG?L, Nev, Zuhal OLCAY, Dj Storno, Cervus, Hans Peter Lindstrom ve Fusewebster gibi birok Dj, grup ve sanat?ya enstellasyon,sahne tasar?m? ve mzik videosu, haz?rlam?? dll bir video art sanat?s?d?r.

Şuan Buradasınız Alet Park? Ersin ALOK